Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Tanečný večierok | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

Tanečný večierok

Autori: Michael Langan, Wiliam G. Larson, Pavel Korbička, Vladimír Havrilla, Jan Hlavatý, Tibor Nagy Grosso, David Hanko, Weronika Stencl, Agata Grzych, Bryan Tarnowski
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
24. 9. 2015 - 6. 12. 2015
Kurátorka: Miroslava Mauréry

Výstava Tanečný večierok prezentuje rôzne podoby tanca a ľudskej figúry vo výtvarnom prevedení. Téma figúry ako vyjadrovacieho prostriedku je spracovaná výtvarným spôsobom, čím sa odkrývajú ďalšie vrstvy výrazových možností ľudského tela. Nejde teda o zachytenie rôznych druhov tanca dokumentárnym spôsobom, ale o výtvarné modulácie v obraze, vo videu, fotografii a iných médiách, kedy sa tanec javí ako téma, zatiaľ čo jeho záznam predstavuje formu. Na výstave teda sledujem formy, akými umelci transformujú telo v pohybe do výtvarného prevedenia.  

Jednu z možností predstavuje Pavel Korbička v tanečných kaligrafiách. Tancom na papieri vzniká kaligrafický abstraktný obraz. Autori Michael Langan, Tibor Nagy Grosso a Dávid Hanko pracujú s videom, v ktorom zachytávajú klasický tanec v rôznych podobách. Langan pracuje s veličinou času. Súbor tanečníc sa rodí z pohybov jedinej tanečnice, ktorá je multiplikovanou kópiou samej seba v čase a priestore. Dávid Hanko a Tibor Nagy Grosso k videám pristupujú fotograficky, čo sa odráža vo výslednom prevedení, ale u každého iným spôsobom. Súčasťou výstavy sú aj zaujímavé koláže ľudského tela od poľských autoriek, v ktorých sa porušovanie fyziologických zákonov stáva pravidlom. Podobne ako v tanci, prezentujú určitý výraz, dynamiku a hravé formy bez hraníc, neobmedzené ničím a nikým. Wiliam G. Larson pracuje s ľudskou figúrou a skúmaním možností jej pretvárania do vizuálne zaujímavých štádií, pričom používa prístroje na jej moduláciu. V neposlednom rade je tu prezentovaná aj práca Vladimíra Havrillu, v ktorej pretvára známy obraz Henriho Mattisa Tanec. Výsledkom jeho reinterpretácie je video a grafická práca Tanec s Matissom. Maľba je zastúpená J. Hlavatým.  Jednotlivé diela sú vo výstavnom priestore vystavené vzájomnému pôsobeniu a tak sa u nich objavujú nečakané súvislosti.

Tanečný večierok je výstava, ktorá sleduje odlišné prístupy, čo sa týka formy, ale stále ostáva pri téme ľudskej figúry. Interakciou rôznych výtvarných prístupov chcem vyvolať diskusiu o prelínaní umeleckých foriem - tanca a vizuálnej tvorby v momente, kedy sa predmetom vizuálneho prejavu výtvarníka stáva estetické chápanie figúry - najčastejšie tanečnej. Vo väčšine prípadov ide o premyslené stratégie budovania obrazovej formy, kde je podstatnou zložkou estetická forma. Na záver vyvstávajú otázky  do akej miery estetizácia ovplyvňuje vnímanie figúry divákmi aj samotnými autormi, a do akej miery sa z tanca abstrahujú figúry, výrazy, gestá  kým sa ich znovuzostavením v obraze stáva iná forma umenia.   

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Michael Langan, Wiliam G. Larson, Pavel Korbička, Vladimír Havrilla, Jan Hlavatý, Tibor Nagy Grosso, David Hanko, Weronika Stencl, Agata Grzych, Bryan Tarnowski

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.