Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Cesta svetla | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

Cesta svetla

Autor: Attila Csáji
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
23. 4. 2015 - 14. 6. 2015
Kurátorka: Éva Mayer

Attila Csáji sa narodil v roku 1939 v Moldave nad Bodvou. Od roku 1948 žije a tvorí v Budapešti. V 1960-tych a 1970-tych rokoch bol jedným z hlavných organizátorov maďarskej avantgardy. V 1970-tych rokoch začal experimentovať s novou metódou vizuálnej transformácie a vytvoril tzv. metódu superpozície, ktorú si neskôr dal patentovať. Následne ho mnohé európske krajiny pozvali na prednášky a prezentácie (Bella Center v Kodani, Fínsko - Hala Finnlandia, Messepallas v Stuttgarte a pod.). V roku 1987 získal Sorosove štipendium (Boston, New York). Na základe svojej tvorby v oblasti umenia svetla ho CAVS - Technologický inštitút v Massachusetts zvolil za svojho člena. V roku 1991 za podpory InterscienceTechnologyv USA skúmal možnosti laserového obrazu a stal sa členom spoločnosti Leonardo/ISAST (Los Angeles). Po zmene politického režimu v Maďarsku sa začal aktívne angažovať vo verejnom živote a v súčasnosti je jedným z popredných aktérov transformácie maďarského umeleckého života. Dôležitú úlohu zohrával aj pri vzniku Vizuálneho centra Kepes v Jágri. V roku 1993 zorganizoval celoštátne sympózium svetla na báze interdisciplinarity. Od roku 1995 organizuje video-reťazec medzi najvýznamnejšími múzeami a galériami v Budapešti za účelom informovania verejnosti o aktuálnom dianí a vytvorenia dôsledného systému archivácie. Je predsedom a jedným zo zakladateľov Medzinárodnej Kepesovej spoločnosti založenej v roku 1996, ktorej členmi je v súčasnosti 90 medzinárodne uznávaných umelcov svetla zo 16 krajín, a ktorá do dnešných dní v Jágri pravidelne organizuje Medzinárodné sympóziá svetla.

 

Umelec sa v Bratislave predstaví samostatnou výstavou s názvom Cesta svetla, počas ktorej predstaví svoju tvorbu v oblasti umenia svetla prostredníctvom inštalovania animovaného laserového videa, fotografií s laserovou pozíciou, mobilu s laserovým svetlom a sôch s neónovým svetlom v sprievode autobiografického informatívneho filmu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Attila Csáji

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.