Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

V znamení panny | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Výstava

V znamení panny

Autor: Jana Farmanová
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
5. 2. 2015 - 5. 4. 2015
Kurátor: Ivana Moncoľová

Autorka Jana Farmanová (1970) je slovenská maliarka, pôsobiaca na výtvarnej scéne od konca 90. rokov 20. storočia. Na autorskej výstave V znamení panny predstavuje tematický okruh malieb a akvarelov na papieri viažúcich sa k spoločenskému mikrosvetu dospievajúcich dievčat, čo tvorí tematické jadro jej vlastného "opus magnum".  Reflektuje detaily z premeny dieťaťa na dievča a dievčaťa na ženu. Definovanú tému vníma rovnako s jej pozitívami aj negatívami: od gýču až po intímnu scénu sebapoznávania. Reflektuje jej vrstevnatosť na úrovni porozumenia a spoznávania (aj samej seba).

Jana Farmanová je figuralistkou, pracuje s maliarskym gestom ako s kultivovanou, koncetrovanou maliarskou výstavbovou jednotkou. Na výstave predstaví svoje obrazy z rokov 2013 - 2014, veľký priestor dostane aj jej doteraz menej reflektované médium akvarelu, ktoré častokrát slúži autorke ako záznamové médium a podklad pre maľbu.

Maliarka od začiatku svojej tvorby pracuje s emocionálnym svetom, ilustrovaným na sekvencii reálnej životnej situácie. V princípe svojej tvorby tak nestráca kontakt so súčasnosťou a vyjadruje sa obrazovým jazykom k jej vecnosti. V priebehu životnej tvorby sa jej námety častokrát opakujú z dôvodu, aby triedila svoj vlastný obrazový archív a maľbou sa dopracovávala k vlastnému ikonografickému naratívu. Nakoniec je to obrazové rozprávanie, ktoré nás pripútava k maliarsky šťavnatým obrazom. Diváka vťahuje do senzuálneho vnímania obrazu, jeho príbehu, jeho vnútorného života.

 

K výstave je vydaný obsiahly monografický katalóg s viac ako 90-timi reprodukciami diel.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Jana Farmanová

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.