Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

V znamení panny | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

V znamení panny

Autor: Jana Farmanová
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
5. 2. 2015 - 5. 4. 2015
Kurátor: Ivana Moncoľová

Autorka Jana Farmanová (1970) je slovenská maliarka, pôsobiaca na výtvarnej scéne od konca 90. rokov 20. storočia. Na autorskej výstave V znamení panny predstavuje tematický okruh malieb a akvarelov na papieri viažúcich sa k spoločenskému mikrosvetu dospievajúcich dievčat, čo tvorí tematické jadro jej vlastného "opus magnum".  Reflektuje detaily z premeny dieťaťa na dievča a dievčaťa na ženu. Definovanú tému vníma rovnako s jej pozitívami aj negatívami: od gýču až po intímnu scénu sebapoznávania. Reflektuje jej vrstevnatosť na úrovni porozumenia a spoznávania (aj samej seba).

Jana Farmanová je figuralistkou, pracuje s maliarskym gestom ako s kultivovanou, koncetrovanou maliarskou výstavbovou jednotkou. Na výstave predstaví svoje obrazy z rokov 2013 - 2014, veľký priestor dostane aj jej doteraz menej reflektované médium akvarelu, ktoré častokrát slúži autorke ako záznamové médium a podklad pre maľbu.

Maliarka od začiatku svojej tvorby pracuje s emocionálnym svetom, ilustrovaným na sekvencii reálnej životnej situácie. V princípe svojej tvorby tak nestráca kontakt so súčasnosťou a vyjadruje sa obrazovým jazykom k jej vecnosti. V priebehu životnej tvorby sa jej námety častokrát opakujú z dôvodu, aby triedila svoj vlastný obrazový archív a maľbou sa dopracovávala k vlastnému ikonografickému naratívu. Nakoniec je to obrazové rozprávanie, ktoré nás pripútava k maliarsky šťavnatým obrazom. Diváka vťahuje do senzuálneho vnímania obrazu, jeho príbehu, jeho vnútorného života.

 

K výstave je vydaný obsiahly monografický katalóg s viac ako 90-timi reprodukciami diel.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Jana Farmanová

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.