Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Nebo nad hlavou, umelci Barbizonu | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

Nebo nad hlavou, umelci Barbizonu

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
27. 4. 2012 - 17. 6. 2012
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štěpanovičová

Nebo nad hlavou - umelci Barbizonu je výstava popredných francúzskych predstaviteľov Barbizonskej školy, jej rakúskych nasledovníkov – „náladových impressionistov“, a najznámejšieho predstaviteľa u nás, Ladislava Mednyánszkeho. Výstava podáva mimoriadne vzácny obraz o barbizonskej maľbe, o jej reflexii a význame v Strednej Európe.

Projekt sa zameriava na prezentáciu diel umelcov v Barbizone neďaleko Paríža vo Francúzsku, ktorá zohrala významnú úlohu vo vývine maliarstva u nás najmä na začiatku 20. storočia. Bez barbizonských umelcov sú dejiny európskeho maliarstva 19. a 20. storočia nemysliteľné. Diela týchto umelcov napriek mimoriadnemu významu ešte nikdy neboli na Slovensku vystavené. Teraz sa naskytla jedinečná príležitosť, aby výnimočná kolekcia diel barbizonských umelcov z Oblastnej galérie v Liberci mohla byť prezentovaná u nás.
Barbizonskí umelci začali maľovať prvýkrát v histórii maliarstva pod šírim nebom, v plenéri, s nebom nad hlavou, keď sledovali atmosférické javy priamo v prírode a sa snažili ich bezprostredne zachytiť na plátne. Projekt kladie dôraz na vybrané diela príslušníkov barbizonských umelcov, ktoré svojim významom patria do dejín svetového výtvarného umenia.

 

Výstava sa koná s finančným prispením Ministerstva kultúry SR

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.