Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Pocta Picassovi | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Pocta Picassovi

Autor: O.Dominquez, H.Condoy, A.Clavé, G.Parra, S.Dalí, J. Miró, B.Kubišta, E.Filla, A.Procházka, O.Gutfreund, L.Fulla, A.Nemes, V.Hložník a ďalší
Pálffyho palác (pozrite kontakt)
16. 3. 2012 - 6. 5. 2012

Autor projektu: Jan Kukal

Odborný poradca: Ivan Melicherčík

Pre veľký úspech výstavy grafických diel Pabla Picassa na jeseň 2011 tematicky nadväzujeme a v spolupráci s GVU v Ostrave prinášame výstavu vrcholných diel českého kubizmu, Španielov parížskej školy a hlavne slovenských výtvarníkov ovplyvnených géniom Pablom Picassom.

Legenda svetového výtvarného umenia maliar, grafik a sochár Pablo Picasso sa stal najslávnejším umelcom 20.storočia. Pablo Picasso a Georges Braque vynašli kubizmus, ktorý vyvolal najväčšiu revolúciu v spôsobe videnia reality v 20.storočí. Picasso a Braque pracovali spolu v rokoch 1910 -1914 v takom úzkom a intenzívnom kontakte, že mali často problém rozoznať, kto z nich obraz namaľoval. Ich priateľstvo vydržalo veľa rokov i keď sa ich cesty neskôr rozišli.

Pod vplyvom umelcov z parížskeho Montmartru Picassa a Braqua sa Praha stala po roku 1910 umeleckou metropolou kubizmu. Najväčšiu zásluhu na tom mal predovšetkým historik umenia Vincenc Kramář, ktorý nasmeroval nastupujúcu generáciu umelcov na parížsky kubizmus. Začali sa stavať nielen kubistické domy, ale aj káva sa pila z kubistických šálok, kvety žiarili v kubistických vázach, svietilo sa kubistickými svetlami a čas sa meral kubistickými hodinami. Nikde inde nemal nový výtvarný štýl taký veľký vplyv ako v Prahe.

Kubizmus zavrhol optickú ilúziu a začal si všímať priestorové vlastnosti objektov a vnímať ich z mnohých uhlov pohľadov naraz. Geniálny, charizmatický a neuveriteľne pracovitý Pablo Picasso sa stal najväčším propagátorom nového štýlu. Vo svojej  tvorbe mal však obdobia kedy nemaľoval kubisticky ako napr. v tzv. modrom a ružovom období. Avšak aj tieto obrazy ovplyvnili mnoho umelcov a niektorých z nich tiež prezentujeme na výstave.

Českí maliari Bohumil Kubišta, Emil Filla a Antonín Procházka mali veľmi dobrý kontakt s Parížom. Otto Gutfreund je mnohými svetovými expertmi považovaný za najlepšieho kubistického sochára všetkých dôb. Španielski výtvarníci O. Dominquez, A. Clavé, H.Condoy, G. Parra a ďalší mali veľký vplyv na československé umenie po druhej svetovej vojne.

Diela na výstave pochádzajú z viacerých súkromných zbierok ako aj z českých a slovenských múzeí  a galérií. Pri výbere je kladený dôraz na diela, v ktorých je dominujúce kubistické tvaroslovie, avšak zároveň prinášajú špecifický prínos k rozvoju kubizmu. Práve český a španielsky kubizmus sa stal medzinárodne uznávaným fenoménom, avšak aj mnohé diela slovenských autorov majú osobitý charakter a špecifický prístup ku kubistickému vyjadreniu.

Výstava sa koná s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

O.Dominquez, H.Condoy, A.Clavé, G.Parra, S.Dalí, J. Miró, B.Kubišta, E.Filla, A.Procházka, O.Gutfreund, L.Fulla, A.Nemes, V.Hložník a ďalší

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.