Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Devínsky hrad v maľbe a grafike | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Devínsky hrad v maľbe a grafike

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
23. 4. 2010 - 13. 6. 2010
Kurátor: Jana Luková

Národná kultúrna pamiatka – hrad Devín, bude ďalšou z tém prezentovanou na výstave, ktorá sa v GMB uskutoční v rámci podujatia Bratislava pre všetkých. Už po siedmy raz si vyberáme námet výstavy, ktorý úzko súvisí s dejinami nášho mesta. Na návštevníkov čaká výber z najzaujímavejších výtvarných diel zachytávajúcich posledné tri storočia existencie hradného areálu a sprievodné texty približujúce jeho dejiny a majiteľov. Devínsky hrad v súčasnosti spravuje Múzeum mesta Bratislavy a hoci je momentálne horný hrad pre rekonštrukciu uzavretý, dúfame, že naši návštevníci prepoja umelecký zážitok z výstavy aj následnou návštevou hradu a jeho okolia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 3. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Ohňostroj v Hofvijver
Autor: Romeyn de Hooghe
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.