Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Kanárske maliarstvo 20. storočia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Výstava

Kanárske maliarstvo 20. storočia

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
22. 4. 2010 - 20. 6. 2010

DIALEKTIKA A NEPOKOJ V KANÁRSKOM UMENÍ 20. STOROČIA

Fernando Castro Borrego


Dva rysy charakterizujú v súčasnosti kanársku umeleckú tvorbu 20. storočia. Prvý je dialektickej povahy a predstavuje vzťah medzi lokálnosťou a medzinárodnosťou, medzi endogénnosťou a exogénnosťou. Hojnosť endemizmov, ktorými oplývajú Kanárske ostrovy a ktoré priniesli toľko úspechov maliarom-krajinkárom, súvisí vďaka zemepisnej polohe súostrovia a priaznivosti jeho podnebia s tým, že ide o územie aklimatácie, kde sa mnohé druhy pochádzajúce z iných krajín ľahko udomácňovali, dokonca až menili formu krajiny a miešali sa s miestnymi druhmi. Ostrovy neboli nikdy izolované. To isté platí aj o svete umenia a kultúry. Dialektické napätie, ktoré tento vzťah spôsobuje, je vždy plodné. Druhý rys sa odvoláva na legendu, ktorá z Kanárskych ostrovov robila rajské miesto na Zemi (mýtus o Záhrade Hesperidiek). Ostrovný priestor bol vymedzený hranicami, ktoré táto povesť symbolicky určila prostredníctvom básnických obrazov. Aj tu dochádza k dialektickému napätiu, ktoré dáva zmysel súčasnosti kanárskeho umenia. Horizont je cieľom a zároveň aj východiskom. V ostrovných avantgardách tridsiatych rokov prekonávanie hraníc mytológie poslúchlo metafyzický impulz.


Výstavu organizuje SpaintArt, Společnost na podporu španělskeho umění a kulturní spolupráci s podporou SEPTENIA, program vlády Kanárskych ostrovov

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.