Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

ASKOLD ŽÁČKO - Sklárska tvorba/ Externá výstava | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Výstava

ASKOLD ŽÁČKO - Sklárska tvorba/ Externá výstava

30. 11. 2006 - 4. 2. 2007
Kurátor: Ján Abelovský, Zuzana Bartošová, Adriena Pekárová, Agnesa Schrammová

MZacko.jpg.jpg

Dielo akad. Soch. Askolda Žáčka patrí k hodnotám, ktoré osobitým spôsobom rozšírili názorovú škálu nášho sklárskeho výtvarníctva a so značnou mierou prispeli aj k pozitívnemu zaradeniu slovenského umeleckého skla do európskeho vývoja tejto disciplíny koncom 20.storočia.
Vo svojich prácach veľmi dôsledne a na náročnej humanistickej a filozoficko-estetickej platforme riešil jeden zo základných vzťahov moderného sklárskeho umenia a jeho začlenenia do každodenného života. Je nim vzájomný pomer umenia, techniky a priemyslu.
Jeho práce vo všetkých záujmových okruhoch / objekty, plastiky, - úžitkové a nápojové sklo, - šperky a bižutéria, - práce pre architektúru / veľmi účinne spájajú náročné výtvarné postupy s možnosťou najnovšej techniky a ich eventuálneho využitia aj vo výrobe. Pričom v nich jednoznačne akcentoval svoj osobnostný vklad v rámci celého tvorivého procesu.

Pripravovaná súborná výstava má za cieľ predstaviť v čo najkomplexnejšej podobe jeho bohatú tvorbu spolu s teoreticko-odborným. spracovaním jeho osobnosti, umeleckej činnosti ako aj pedagogického pôsobenia na VŠVU v Bratislave v rámci katalógu.
Jeho tvorba bola predčasne ukončená náhlym úmrtím v roku 1997, je však veľmi dobre zastúpená vo verejných ako aj súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.