Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Zapožičavanie zbierkových predmetov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Zapožičavanie zbierkových predmetov

ZAPOŽIČIAVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

Postup pri žiadosti o výpožičku zbierkových predmetov GMB:

I. ŽIADOSŤ O VÝPOŽIČKU
Žiadosť o zapožičanie zbierkového predmetu (zbierkových predmetov) zo zbierok GMB musí byť podaná písomne. Zasielajte ju poštou na adresu galérie, faxom, prípadne e-mailom na adresu gmb@gmb.sk (vyžiadajte si potvrdenie o prijatí správy).
V prípade domácej výpožičky je žiadosť potrebné doručiť najneskôr 30 dní pred predpokladaným prevzatím zbierkových predmetov, v prípade zahraničnej výpožičky je to 60 dní.

Žiadosť musí obsahovať:
1.    údaje o vypožičiavateľovi (meno a sídlo, zástupca, kontaktná osoba – tel. č., bankové spojenie, IČO/DIČ),
2.    presnú identifikáciu výpožičky (autor, názov, datovanie, inventárne číslo),
3.    dobu trvania výstavy, resp. trvania výpožičky,
4.    názov výstavy,
5.    miesto realizácie výstavy.

II. POSTUP SPRACOVANIA ŽIADOSTI
Na základe rozhodnutia riaditeľa GMB a kurátora príslušnej zbierky bude vypožičiavateľovi zaslaná Zmluva o výpožičke diela. Zbierkové predmety môžu byť odovzdané až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

GMB si vyhradzuje právo žiadosť o výpožičku zamietnuť.

Kontakt:

  • maľba/socha: Mgr. Lucia Kuklová, tel.: 02/5413 1802, e-mail: kuklova@gmb.sk
  • grafika/kresba: Margita Dávidová, tel.: 02/5443 1556-8, e-mail: davidova@gmb.sk

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Vietor
Autor: Jaroslav KOČIŠ
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.