Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Verejnosť

 

štvrtok 15. 11. 2018 | 17.00

PÉTER KORNISS — KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTOROM

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Významný maďarský fotograf Péter Korniss (*1937 Kluž) vás osobne prevedie výstavou zachytávajúcou polstoročie jeho tvorby, ktorá sa koná v rámci 28. ročníka festivalu Mesiac fotografie. Prehliadka sa uskutoční v maďarskom jazyku, s tlmočením do slovenčiny.

Vstup voľný, bez rezervácie

 

 

 

LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH

Galéria mesta Bratislavy organizuje k stálym expozíciám aj k aktuálnym výstavám lektorské sprievody a workshopy pre dospelých.

Objednávky: 
Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred.
Kontakt: Mgr. Vladislav Malast,
vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807
Vstupné: Skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 € / os.

 

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.