Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Verejnosť

JOSEF LADA  — KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S LEKTOROM

streda 30. 1. 2019 | 18.00

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

V úvode monografie o Josefovi Ladovi autorka Pavla Pečníková píše: „Všetci ho majú radi, ale málokto sa nad ním zamyslí.“ Aj preto túto prehliadku zameriame na hlbší pohľad do Ladovej tvorby a zdrojom úvah nebudú len publikované texty samotného autora, ale i rozbor diela v kontexte doby a prostredia, v ktorom vznikalo. Program vedie lektor Vladislav Malast.

Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie


STÁLE MOJA BRATISLAVA — PREDNÁŠA DAVID RAŠKA

sobota 23. 2. 2019 | 15.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

David Raška študuje v Prahe architektúru, no rodná Bratislava ho neprestáva fascinovať. Porozpráva nám o osobnom vnímaní nášho mesta, o búrlivých zmenách, ktorými v súčasnosti prechádza, ako i o širšom historickom kontexte, ktorý dnešný vývoj determinuje.

Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie


LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH

Objednávky: 
Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred.
Kontakt: Mgr. Vladislav Malast, vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807
Vstupné: skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 € / os.

 

2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.