Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Verejnosť

STÁLE MOJA BRATISLAVA - PREDNÁŠA DAVID RAŠKA
sobota 23. 2. 2019 | 15.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
David Raška študuje v Prahe architektúru, no rodná Bratislava ho neprestáva fascinova
ť. Porozpráva nám o osobnom vnímaní nášho mesta, o búrlivých zmenách, ktorými v súčasnosti prechádza, ako i o širšom historickom kontexte, ktorý dnešný vývoj determinuje.
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie 

NOVÁ SKUTOČNOSŤ  KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTORMI
nedeľa 10. 3. 2019 l 15.00
nedeľa 24. 3. 2019 l 15.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Gréta Mária Srnová a Filip Bielek vás osobne prevedú svojou spoločnou výstavou v Podkroví Mirbachovho paláca reagujúcou prostredníctvom diel v rôznych médiách (objekt, inštalácia a i.) na súčasný stav Bratislavy.
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie

KOMU PATRÍ BRATISLAVA – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S JURAJOM HURNÝMnedeľa 17. 3. 2019 l 15.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Kvalita verejného priestoru so sebou nesie viacero vrstiev, kedy architektonická prestíž
je len jednou z nich. Odkrývanie ďalších úrovní ale môže ukázať na to, že pri plánovaní miest sa nemyslí na všetkých rovnako. Kde a akým spôsobom sa v mestských témach prejavujú nerovnosti? 

Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie

OSAMELÍ GENIÁLNI PÚTNICI PRÍRODY – KOMENT. PREHLIADKA S KURÁTORKOU
streda 20. 3. 2019 l 17.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Kurátorka Zsófia Kiss-Szemán vás prevedie dielami Ladislava Mednyánszkeho a Tivadara Csontváryho Kosztku, zapožičanými z Múzea Janus Pannonius v Pécsi a z Maďarskej národnej galérie pri príležitosti 100. výročia úmrtia oboch umelcov. Výstava tematicky vychádza z ich spoločného obdivu k prírode a viery v jej skrytú duchovnú a božskú 
tvorivú silu.
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie

LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH
Objednávky
Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred. 
Kontakt: Mgr. Vladislav Malast, vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807 
Vstupné: skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 € / osobu

2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.