Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Verejnosť | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Verejnosť

ZDROJE  ARTETERAPEUTICKÉ STRETNUTIA S LEKTORSKÝM VÝKLADOM  
každý druhý utorok 2. 4. – 28. 5. 2019  l 16.30 – 18.30 
Pálffyho palác, Panská 19 a Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 
Umenie môže byť inšpiráciou pri riešení bežných problémov aj životnej udalosti.
Príďte spoznať silu vlastnej tvorivosti v podnetnom prostredí. Cyklus piatich stretnutí 
vedú poradenské psychologičky a arteterapeutky Katarína Mihinová a Ivona Rankovová,
lektorský výklad vedie Petra Baslíková. Kapacita 15 osôb.
Cena kurzu: 45 € (cena zahŕňa výtvarný materiál a vstupné do galérie) 
Rezervácie: vzdelavanie@gmb.sk alebo na tel. 02/5443 2807 

NOVÁ SKUTOČNOSŤ  KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S AUTORMI
nedeľa 24. 3. 2019 l 15.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Gréta Mária Srnová a Filip Bielek vás osobne prevedú svojou spoločnou výstavou v Podkroví Mirbachovho paláca reagujúcou prostredníctvom diel v rôznych médiách (objekt, inštalácia a i.) na súčasný stav Bratislavy.
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie

OSAMELÍ GENIÁLNI PÚTNICI PRÍRODY – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA
S KURÁTORKOU
streda 20. 3. 2019 l 17.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Kurátorka Zsófia Kiss-Szemán vás prevedie dielami Ladislava Mednyánszkeho a Tivadara Csontváryho Kosztku, zapožičanými z Múzea Janus Pannonius v Pécsi a z Maďarskej národnej galérie pri príležitosti 100. výročia úmrtia oboch umelcov. Výstava tematicky vychádza 
z ich spolo
čného obdivu k prírode a viery v jej skrytú duchovnú a božskú tvorivú silu.
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie

OTČENÁŠ ALFONZA MUCHU A FRANTIŠKA BÍLKA – KOMENT. PREHLIADKA
S KURÁTORKOU
štvrtok 25. 4. 2019 | 18.00
Pálffyho palác, Panská 19
Výstavou kresieb a grafík sochára Františka Bílka a maliara Alfonza Muchu, originálne a invenčne stvárňujúcich modlitbu Otčenáš, vás prevedie jej kurátorka Hana Larvová, vedúca oddelenia zbierok Galérie hlavného mesta Prahy.
Vstupné: 2 €, zľavnené 1,50 €, študenti výtvarného zamerania zdarma, bez rezervácie

LEKTORSKÉ SPRIEVODY A WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH
Objednávky
Lektorský sprievod je možné si objednať najneskôr týždeň vopred. 
Kontakt: Mgr. Vladislav Malast, vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807 
Vstupné: skupina (nad 10 osôb) s lektorským sprievodom 4,50 € / osobu

2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.