Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Školy | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, vzdelávacie programy, animácie, tvorivé dielne; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Školy

Ponuka vzdelávacích programov pre školy a škôlky

 

Milí priatelia,

čoskoro pre Vás pripravíme ponuku k novému kalendárnemu roku a zároveň druhému školskému polroku.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás

 

 

K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM   /SEPT. - DEC. 2017/

 

POCTA VEĽKÉMU MALIAROVI RUDOLFOVI KRIVOŠOVI

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

do 8. 1. 2018

Výstava predstavuje najvýznamnejšie diela posledného žijúceho člena

legendárnej Skupiny Mikuláša Galandu. Výraznými znakmi jeho diel sú vytváranie

opozít v rámci obrazovej plochy, práca so štruktúrami stekajúcich

farebných hmôt i výrazné deštruovanie expresívne zbrázdených farebných

polí. V Krivošových obrazoch sa priamo odráža nálada a realita minulého

režimu, počas ktorého autor tvoril.

 

PRE PRSTOVÉ VANKÚŠIKY

pre škôlkarov a žiakov prvého stupňa

Krivošove obrazy sa niekedy až pýtajú, aby sme sa ich dotýkali, lebo na ich

povrchu väčšinou nie je hladká maľba, ale zvláštne štruktúry, niekedy viac

sypké, inokedy stekajúce. Hoci aj tu platí, že obrazov sa dotýkať nemôžeme,

urobíme si spoločný hmatový program, kde objavíme rozmanitý svet

štruktúr v umení.

 

MALIARSKE GESTÁ

pre žiakov druhého stupňa ZŠ a stredoškolákov

Je mnoho spôsobov, ako znázorniť pohyb a energiu na plátne. Jedným

z najúčinnejších je vyjadriť ho v maliarskom geste, rýchlym ťahom štetca

či stekaním farby, pričom plátno leží na zemi. V programe sa dozvieme viac

o možnostiach gestickej maľby, o náhode, ktorá sa dá využiť ako maliarsky

zámer, a v ateliéri sa spoločne popasujeme s vytvorením diela v tomto

duchu.

 

ADAM FRIEDRICH OESER

Pálffyho palác, Panská 19

do 21. 1. 2018

Nielen Mária Terézia oslavuje tento rok 300. výročie narodenia, ale aj

bratislavský rodák Adam Friedrich Oeser (1717 – 1799), všestranný umelec,

„učiteľ“ takých významných osobností ako J. W. Goethe či J. Winckelmann

a v neposlednom rade prvý riaditeľ Umeleckej akadémie v Lipsku. Hoci žil a

tvoril najmä v nemeckom prostredí, jeho umelecký odkaz má čo ponúknuť

aj domácemu publiku.

 

MOŽNO PRÍDE MOZART

pre žiakov od 3. ročníka ZŠ

Bratislavský maliar Adam Friedrich Oeser prežil takmer celé 18. storočie a

stretával sa s dnes slávnymi osobnosťami svojej doby. Jeho dobrým priateľom

bol aj veľký básnik Goethe. Na Oeserovej výstave odpozorujeme ľudí,

ktorí v jeho dobe žili a v ateliéri sa k nim na okamih pripodobníme.

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ FORMÁT

 

PREMIETAČKA

V premietacej sále Pálffyho paláca spúšťame nevšedné kino pre školské

skupiny. Lektor prostredníctvom premietania na dataprojektore rozprúdi

pútavý dialóg so žiakmi na témy z dejín umenia. Každá téma „skáče“ medzi

storočiami, medzi prítomnosťou a minulosťou. Nechýba však ani krátke

prepojenie s dielami v expozíciách. Prihlásiť sa môžete na ktorúkoľvek

z ponúkaných tém. Dĺžku interaktívnej prednášky vieme upraviť, bežná

dĺžka je 90 minút. Všetky ponúkané témy prispôsobujeme cieľovej skupine,

od najmenších detí až po dospievajúcich žiakov. Pukance sú povolené, ak

ich máte so sebou!

 

TÉMY NA VÝBER:

 

UMELCI A OBJEDNÁVATELIA – Dnes silno vnímame, kto vytvoril slávne dielo,

no vieme aj pre koho? Kedysi mali objednávatelia neraz väčšiu vážnosť ako

umelci. Pre koho teda vzniká umenie dnes a v minulosti? Odráža sa to aj na

samotných dielach?

KÔŇ – Na základe rozdielností v rámci jediného motívu prenikneme do

najrozmanitejších uhlov pohľadu a východísk pri vzniku umeleckého diela.

Pochopíme, čo je to sloh, štýl či zámer v umení.

 

MODRÁ – V umení môžete prežiť zážitok aj z jednej jedinej farby, zvlášť keď

je starostlivo vybraná. Poznáte rozdiel medzi ultramarínom a kobaltom?

Viete, že modrá môže byť niekedy vzácnejšia ako zlatá?

 

Z ČOHO TO JE – Umenie vzniká vo svete, v ktorom žijeme, takže materiál

pre vznik diela dosiaľ vždy vychádzal z toho, čo ponúka svet. No to je azda

jediné obmedzenie.

 

A BOLO SVETLO – A bez neho by nebol ani ľudský zrak, ani žiadne výtvarné

umenie. Svetlo je však v umení prítomné v rozmanitých podobách i významoch.

Neraz s hlbokou symbolikou.

 

DOBRÍ A ZLÍ KLAMÁRI – Pomysleli by ste si, že na dejiny umenia sa dá

nazerať aj z perspektívy klamania a neklamania? Nuž, aj klamať je umenie

a práve v umení je klam vyslovene doma. Či je to zlá, alebo dobrá správa,

spoznáme spoločne.

 

VAŠA TÉMA – Máte oblasť, ktorá by sa práve hodila do kontextu vyučovania?

Alebo ste dostali nápad na skvelú tému, ktorá nie je v našej ponuke?

Sem s ňou a pri dostatočnom predstihu (dva týždne) vám ju radi pripravíme

a zrealizujeme!

 

K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

 

PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA:

 

MENU PRE CHROBÁKA

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia gotického umenia

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej

hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená

ranogotická drevená socha, takzvaná Vajnorská madona. Ako sa líši jej

terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal

na svojom jedálnom lístku práve toto dielo z konca 14. storočia, a spoločne

si vyskúšame tvorivé experimentovanie s materiálmi.

 

PREČO SOCHY NEMAJÚ RUKY?

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11,

expozícia barokového umenia

Na čo všetko nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré

sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými ich

oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. V experimentálnej výtvarnej

dielni si vyskúšame, aké je to tvoriť bez rúk.

PRÍRODA V GALÉRII

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Umelci v minulosti prírodu najmä maľovali. V šesťdesiatych rokoch 20.

storočia sa však do nej odvážili vstúpiť a zanechať v nej stopu svojej

prítomnosti. Proces zmeny, ktorému bolo dielo vystavené, tvoril dôležitú

súčasť diela. Program o zdrojoch a prejavoch prírodných síl, ktoré využíva

aj umelecká tvorba, predstaví výtvarné diela meniace svoj tvar, skupenstvo

a charakter.

 

NAJMÄ PRE ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA:

 

TAJNÉ SPRÁVY

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Ako prežívame náš bežný deň? Pamätáme si všetky činnosti, ktoré

vykonáme? V minulosti mohli byť aj obyčajné aktivity sledované úradmi.

Vyššia moc nielen povoľovala, ale aj zakazovala. Prenesieme sa na chvíľu do

obdobia socializmu a vyskúšame si tajné techniky šifrovania, množenia a

odovzdávania informácií.

 

ROZHÝBANÉ TVARY

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás rozličné tvary zaujímajú a čo sa s nimi dá robiť, keď ich začneme

spájať alebo nimi hýbať? Na dielach z 20. storočia budeme prostredníctvom

spoločných aktivít hľadať prieniky medzi dvojrozmernosťou a trojrozmernosťou

v umení a v tvorivej časti si vytvoríme vlastné netradičné priestorové

objekty.

 

PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA A STREDOŠKOLÁKOV:

 

KNIHA TROCHU INAK

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Knihy v galérii neslúžia len na čítanie, ale aj na zamyslenie sa nad novými

významami a posolstvami týchto predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou

súčasťou našich každodenných životov. Kniha ako objekt či súčasť inštalácií

poskytuje mnohé roviny „čítania“ a vedie nás k novým uhlom pohľadu na

svet vedomostí a informácií, ktorý nás obklopuje.

 

OBRAZ – ODRAZ

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Prečo nás ľudí od nepamäti fascinuje zrkadlo a na čo všetko nám slúži?

Ako sa stalo, že zrkadlo vstúpilo do výtvarného umenia a aké diela týmto

spojením vznikli? Galéria mesta Bratislavy má zaujímavú zbierku príkladov

na túto tému. Súčasťou našej prechádzky bude Pasáž od Mateja Kréna,

ktorá nás uvedie k zážitkovej tvorivej aktivite.

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia a expozícia gotiky

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady

gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Stana Filka vznikli v šesťdesiatych

rokoch minulého storočia. Premostením storočí, porovnaním ich typologických

a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných

súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a

duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu

pokúsime aj vizualizovať.

 

DROBNÉ SKRÝŠE GOTICKÉHO UMENIA

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia gotiky

Pootvorené dvierka čítacieho pultu pod Máriou odhaľujú kalamár, na pulte

je kniha s krásne upravenou väzbou. Cestujeme po zákutiach obrazu a odhaľujeme,

aké predmety a akým spôsobom vyrábali stredovekí remeselníci.

V tvorivej časti premeníme ateliér na tiché miesto sústredenej práce...

 

FULLA DO VRECKA

Pálffyho palác, Panská 19,

expozícia umenia 20. storočia

Benka, Fulla, Galanda, Bazovský... Aké zvučné mená! Čo však urobilo týchto

umelcov takými žiadanými a populárnymi? Na výstave sa okrem zoznámenia

s ich dielami pokúsime odpovedať aj na otázky fungovania, reklamy,

marketingu a trhu s umením. V ateliéri sa potešíme malým suvenírom len

pre seba.

 

BEŽNÉ LEKTORSKÉ

KLASICKÉ LEKTORSKÉ SPRIEVODY KU VŠETKÝM VYMENOVANÝM VÝSTAVÁM

Komentované prehliadky bez tvorivých aktivít sú vedené živým komunikačným

prístupom a sú vhodné najmä pre starších žiakov a študentov.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

Trvanie programov: od 60 min., pre ZŠ programy s tvorivou dielňou 90 min.

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní vopred na kontaktoch vzdelavanie@gmb.sk alebo 02/5443 2807

Vstupné: deti MŠ – 1 €, žiaci ZŠ a SŠ – 1,50 €, študenti VŠ – 2,50 €

Pedagogický sprievod má vstup zdarma. O využití kultúrnych poukazov sa prosím u nás informujte.


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU! 
 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 logo.png

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Diana a Actaeon
Autor: Aegidius Sadeler II. (okolo 1570 – 1629) podľa Josepha Heintza (Heinza) st. (1564 – 1609)
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.