Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Seniori | Galéria mesta Bratislavy | seniori, voľný čas, vzdelávanie, prednáška; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Seniori

Galéria mesta Bratislavy pripravuje programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA. Radi Vás privítame v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB pri rozhovoroch o umení. Programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám sa konajú raz mesačne, vždy v stredu o 14.00 h.
Na program nie je potrebné sa prihlásiť. Počet miest je limitovaný kapacitou galérie. Po naplnení kapacity 50 ľudí, s ohľadom na bezpečnosť diel, nebude možné púšťať ďalších návštevníkov.
Zľavnené vstupné: 1,50 euro/ osoba (cena platí iba pre seniorov).

 

 

streda 26. 9. 2018 | 14.00

TAJOMSTVÁ UMENIA: SKUPINA 4

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

 

Kurátorka výstavy Ľuba Belohradská predstaví štvoricu autoriek, ktoré v roku 1958 po čiastočnom uvoľnení domácich politických pomerov založili zoskupenie Skupina 4. Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková, Tamara Klimová a Viera Kraicová sa poznali počas štúdia v Prahe a vytvorením skupiny boli medzi prvými, kto na Slovensku uvoľňoval ustrnuté konvencie umenia päťdesiatych rokov.

Vstupné: 1,50 € (platí len pre seniorov), bez rezervácie

 

streda 24. 10. 2018 | 14.00

TAJOMSTVÁ UMENIA: EMŐKE VARGOVÁ

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

 

Výtvarníčka Emőke Vargová vás osobne prevedie výstavou venovanou jej aktuálnej tvorbe. Výstava s názvom Premium Line predstavuje autorkin nový cyklus materiálových kompozícií, inšpirovaný dojmami z hotelového prostredia a atmosféry letovísk. Pravidelný drobný raster rozmanitých vzoriek podkladu z kusov konfekčného odevu sa tu prelína s plastickými siluetami a líniami strojového šitia, ručnej výšivky a pomaľovaných plôch v asociatívnej súhre použitých ready mades a autorkiných reflexií prázdninových spomienok.

 

Vstup voľný (festival Seniorfest 2018), bez rezervácie

 

 

Viac informácií získate na vzdelavanie@gmb.sk alebo na čísle 02/5443 2807.

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Vojenský prijímací list
Autor: Joseph Trentsensky
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.