Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Seniori | Galéria mesta Bratislavy | seniori, voľný čas, vzdelávanie, prednáška; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Seniori

Galéria mesta Bratislavy pripravuje programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA.
Radi Vás privítame v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB
pri rozhovoroch o umení. Programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám sa konajú raz mesačne, vždy v stredu o 14.00 h.
Na program nie je potrebné sa prihlásiť. Počet miest je limitovaný kapacitou galérie.
Po naplnení kapacity 50 ľudí, s ohľadom na bezpečnosť diel, nebude možné púšťať ďalších návštevníkov.
Zľavnené vstupné: 1,50 euro/ osoba (cena platí iba pre seniorov).

ERNEST ZMETÁK — POHĽAD NA SEBA A DO SEBA FEBRUÁR
streda 20. 2. 2019 | 14.00 
Pálffyho palác, Panská 19
Slovami autora: „To do seba zahľadenie, vlastne sebahľadanie, bolo pre mňa sebaobjavovaním i sebavyznaním. Po každom autoportréte som objavil a zaznamenal
na sebe niečo dosiaľ neznáme. A tak sa pomaly menil môj pohľad na seba i spôsob sebazobrazenia či sebavyjadrenia.“ Prednáška pre seniorov o tvorbe Ernesta Zmetáka položí dôraz na jeho autoportréty, ktoré tvoria predmet výstavy.
Vstupné: 1,50 €, bez rezervácie

OSAMELÍ GENIÁLNI PÚTNICI PRÍRODY MAREC 
streda 13. 3. 2019 | 14.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Kurátorka Zsófia Kiss-Szemán vás prevedie výstavou konanou pri príležitosti 100. výročia úmrtia dvoch umelcov prelomu 19. a 20. storočia pochádzajúcich z dnešného Slovenska, Ladislava Mednyánszkeho a Tivadara Csontváryho Kosztku.
Vstupné: 1,50 €, bez rezervácie

Viac informácií získate na 
vzdelavanie@gmb.sk alebo na čísle 02/5443 2807.2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.