Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Seniori | Galéria mesta Bratislavy | seniori, voľný čas, vzdelávanie, prednáška; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Seniori

aléria mesta Bratislavy pripravuje programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA. Radi Vás privítame v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB pri rozhovoroch o umení. Programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám sa konajú raz mesačne, vždy v stredu o 14.00 h.
Na program nie je potrebné sa prihlásiť. Počet miest je limitovaný kapacitou galérie. Po naplnení kapacity 50 ľudí, s ohľadom na bezpečnosť diel, nebude možné púšťať ďalších návštevníkov.
Zľavnené vstupné: 1,50 euro/ osoba (cena platí iba pre seniorov).

 

 

streda 8. 3. 2017 | 14.00

TAJOMSTVÁ UMENIA: UHĽOM ŠTETCOM SKALPELOM

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Výstava je výsledkom veľmi náročného a zároveň veľkorysého výberu diel z rozsiahlej zbierky kresby Múzea umenia Olomouc. Lektor poskytne prehľad o dejinách kresby v českom i domácom prostredí od konca 19. storočia po súčasnosť.

Vstupné: 1,50 € (platí len pre seniorov), bez rezervácie

 

streda 19. 4. 2017 | 14.00

TAJOMSTVÁ UMENIA: GOTIKA NA SLOVENSKU

Pálffyho palác, Panská 19

Azda nikomu, kto navštívil Pálffyho palác Galérie mesta Bratislavy, neušli pozornosti nápadné časti gotickej architektúry. Okrem toho sa práve tu nachádza stála expozícia gotických malieb a plastík.  Aký je súčasný stav vedomostí o týchto najstarších dielach galérie priblíži lektor Vladislav Malast.

Vstupné: 1,50 € (platí len pre seniorov), bez rezervácie

 

streda 26. 4. 2017 | 14.00

POHYBOVÝ ATELIÉR PRE SENIOROV

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Pohybový ateliér s choreografkou Petrou Fornayovou bude venovaný súčasnému tancu, ktorý pracuje s prirodzeným pohybom a konkrétnymi danosťami každého z nás. Odvíja sa od pojmov ako tiaž, váha, gravitácia, zotrvačnosť. Teoretický úvod a videoukážky doplníme vlastným tancovaním či hýbaním sa tak, aby sme čo najviac pracovali so svojimi dispozíciami, ale aj obmedzeniami. Ateliér v rámci festivalu súčasného tanca Nu Dance Fest 2017 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vstupné: 1 € (platí len pre seniorov), rezervácia potrebná

 

 

Viac informácií získate na vzdelavanie@gmb.sk alebo na čísle 02/5443 2807.

 

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej
Autor: Eduard Majsch
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.