Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Seniori | Galéria mesta Bratislavy | seniori, voľný čas, vzdelávanie, prednáška; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Seniori

Galéria mesta Bratislavy pripravuje programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA. Radi Vás privítame v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB pri rozhovoroch o umení. Programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám sa konajú raz mesačne, vždy v stredu o 14.00 h.
Na program nie je potrebné sa prihlásiť. Počet miest je limitovaný kapacitou galérie. Po naplnení kapacity 50 ľudí, s ohľadom na bezpečnosť diel, nebude možné púšťať ďalších návštevníkov.
Zľavnené vstupné: 1,50 euro/ osoba (cena platí iba pre seniorov).

 

streda 5. 10. 2016 | 14:00

TAJOMSTVÁ UMENIA: AUGUSTE RODIN

Pálffyho palác, Panská 19

Sochy, akvarely a litografie A. Rodina sú zapožičané z Faurovho múzea vo

francúzskom mestečku Aix-les-Bains. Kto bol Jean Faure, aký príbeh v sebe

nesie jeho zbierka a v čom je jedinečná? Ktoré Rodinove diela sú verejnosti

menej známe a čím zaujmú tie, ktoré vystavujeme v Bratislave? Program

s lektorom GMB Vladislavom Malastom.

Vstup voľný (Seniorfest 2016), bez rezervácie, ale počet miest je limitovaný

kapacitou sály

 

streda 12. 10. 2016 | 14:00

TAJOMSTVÁ UMENIA: JOZEF JANKOVIČ

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Jankovičovo dielo je monumentálnym podobenstvom o človeku a jeho drámach,

o odcudzení sebe samému i totalitnej moci v jej najrozmanitejších podobách.

Autor od roku 1990 pôsobil ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení

v Bratislave a bol jej prvým porevolučným rektorom. Jeho tvorbu predstaví

autor viacerých jeho monografií, historik a teoretik umenia Juraj Mojžiš.

Vstup voľný (Seniorfest 2016), bez rezervácie, ale počet miest je limitovaný

kapacitou sály

 

streda 2. 11. 2016 | 14:00

TAJOMSTVÁ UMENIA: UCHO PÁNA PREZIDENTA

ALEBO TAJOMSTVO PORTRÉTU

Pálffyho palác, Panská 19

Komorná výstava vo fókuse s portrétom T. G. Masaryka od maliara Štefana

Polkorába v zbierkach GMB dáva priestor na zmapovanie vzniku okolností

a príbehu tejto maľby. Na výstave sa prezentuje aj skicár používaný autorom

pri práci podľa živého modelu, kde nájdeme i záznamy ako napr. ,,ucho p. prezidenta“.

Program vedie kurátorka Zsófia Kiss-Szemán.

Vstupné: 1,50 € (platí len pre seniorov), bez rezervácie

 

 

Viac informácií získate na vzdelavanie@gmb.sk alebo na čísle 02/5443 2807.

 

 

 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét T. G. Masaryka
Autor: Štefan Polkoráb
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.