Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rodiny | Galéria mesta Bratislavy | tvorvé dielne, rodiny, deti, vzdelávanie; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Rodiny

PRAVIDELNÉ RODINNÉ PROGRAMY

PÁN PARK A PÁN PARKOVISKO
 MAREC
piatok 15. 3. 2019 | 16.30 - rodiny s de
ťmi (4 – 6 rokov)
sobota 16. 3. 2019 | 15.00 - rodiny s de
ťmi (7 – 11 rokov)
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Kedysi autá parkovali v zelenom parku a zelené stromy zdobili krásne farebné parkovisko. 
Dnes sú parkoviská potrebné, ale pre množstvo asfaltu neob
ľúbené. Zato parky obľúbené sú, ale málokde vzniknú nové. Ako sa mení naša Bratislava a ktoré zmeny sú ako dobré, porozmýšľame na výstave Nová skutočnosť od Gréty Márie Srnovej a Filipa Bieleka. 
Vstupné: 3 €/die
ťa, rezervácia potrebná                 

JEDNÝM
ŤAHOM APRÍL 
piatok 15. 3. 2019 | 16.30 - rodiny s de
ťmi (4 – 6 rokov)
sobota 16. 3. 2019 | 15.00 - rodiny s de
ťmi (7 – 11 rokov)
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
„Z teba je hotový Picasso!“ – aj takto môže znieť pochvala pre vaše dieťa, keď niečo bravúrne nakreslí, alebo spontánne načmára. Pozývame vás na ateliér pre rodiny s deťmi venovaný výstave grafík tohto majstra. „Privoniame“ pri nich ku kubizmu, k poézii jedinej čiary a k svetu slnečného Španielska. Olé!
Vstupné: 3 €/die
ťa, rezervácia potrebná

SAMOOBSLUŽNÝ PROGRAM PRE DETI: NESTRA
Ť SA V GMB
k expozícii 20. storo
čia, Pálffyho palác, Panská 19
Príďte sa kedykoľvek poprechádzať po vyznačenej trase medzi umením druhej polovice 
20. storo
čia na Slovenku. Pripravili sme pre Vás samoobslužného sprievodcu, tenkú knižočku s pracovným listom. Stačí si ho zdarma vypýtať pri vstupe u pani pokladníčky.

PRIHLÁŠKY: Na každý program je potrebné sa vopred prihlásiť, najneskôr 2 dni vopred 
na adrese: vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807.

Vstupné: deti od 3 rokov: 3 € (platí sa iba za 2 deti, každé ďalšie dieťa v rodine má vstup zdarma), sprevádzajúci dospelí vstup zdarma. 
Názov programu, termín:
Meno a vek die
ťaťa/ detí:
Telefonický kontakt:

TVORIVÉ HRY S UMENÍM nájdete aj na www.umeniezblizka.gmb.sk

 2017_MKSR_LOGOTYP_SK_FINANCNA-PODPORA.png

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.