Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

História | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávanie, Galéria dieťaťa, tvorivé dielne, výchova umením; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

História

Jednou z dôležitých úloh galérií je popri získavaní diel do zbierok, ich ochrane a vystavovaní aj ich sprístupňovanie verejnosti formou rôznych typov vzdelávacích programov.
 
Vzdelávanie v Galérii mesta Bratislavy má svoju tradíciu, ktorá nadväzuje na Galériu dieťaťa, ktorá tu existovala v rokoch 1979 až 1993. Viac o histórii vzdelávania sa dozviete tu, v príspevku z konferencie pri príležitosti 50 výročia GMB:

Daniela Čarná: Galéria ako miesto vzdelávania. História vzdelávania v Galérii mesta Bratislavy 1976 - 2011. In: Kiss-Szemán, Zsófia: 50 rokov GMB, Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB. GMB 2011, 118 s., ISBN 9787-80-89340-33-0s. 109-119. 

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.