Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Piece of the month march

Tadeusz Ajdukiewicz

Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa


Tadeusz Ajdukiewicz : Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa

Po 1889. Olej na plátne, 121,5 x 89,5 cm Značené vpravo dole: T. Ajdukiewicz.

Zbierka Galéria mesta Bratislavy, inv. č. A 753. Reštaurovala Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. v roku 2015.

  

Ako dielo mesiaca marca vyberáme jazdecký portrét syna cisára Františka Jozefa I.– následníka trónu  princa Rudolfa (1858 – 1889), ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život predčasne, samovraždou v loveckom zámku Mayerling. Táto tragédia silno poznamenala celú cisársku rodinu a je predmetom diskusií o skutočnom pozadí tohto činu aj v súčasnosti. Maľba bola súčasťou prešporskej zbierky rodiny Nyári de Bedegh et Berencs, ktorá ju spolu s mestským palácom v roku 1917 predala grófovi Emilovi Mirbachovi (1882 – 1945). Po roku 1945 sa časť zbierok a budova (Mirbachov palác) dostali do majetku mesta. Portrét namaľoval pôvodom poľský maliar Tadeusz Ajdukiewicz (1852 – 1916), pôsobiaci na viacerých európskych panovníckych dvoroch. V rokoch 1882 – 1884 sa usadil vo Viedni, kam sa neskôr kvôli zákazkám pravidelne vracal. Maľoval portréty, ale aj výpravné historické a vojenské scény. Následník trónu si uňho objednal svoj jazdecký portrét (maľba na dreve s rozmermi 117 x 89 cm), ten sa však podarilo realizovať až po jeho smrti 30. januára 1889. Okrem svojej podobizne chcel princ od Ajdukiewicza aj veľký obraz zobrazujúci manévre v Galícii (severozápad Španielska), ktorý mal byť darom pre cisára. Niekoľko dní pred smrťou sedel princ Rudolf maliarovi modelom. Originál, ktorý na základe tohto stretnutia vznikol, bol dlho nezvestný. Objavili ho až v osemdesiatych rokoch minulého storočia v súkromnej zbierke v Rakúsku. Podľa dobovej literatúry namaľoval neskôr maliar ešte štyri repliky tohto diela pre Rudolfových rodinných príslušníkov, jedna z nich sa dnes nachádza vo Vojenskom historickom múzeu vo Viedni. Minimálne tri podobné portréty sa v posledných rokoch dražili v aukčných domoch v Rakúsku a Nemecku. Z akých zdrojov získali túto maľbu Nyáriovci, nie je známe. Buď ide o jednu zo spomínaných autorských replík, alebo – čo je pravdepodobnejšie  -  o ďalšiu, doposiaľ neznámu obmenu z dielne maliara. Bezpochyby bol tento motív po smrti následníka obvzvlášť žiadaný, keďže išlo o posledné umelecké zobrazenie zosnulého. Oproti originálu má verzia zo zbierky galérie zredukovane podanú krajinu, kôň s jazdcom sú umiestnení na trávnatej ploche prechádzajúcej v pozadí do stratena. Na pôvodnom diele maliar člení a detailne prepracováva jednotlivé plány – od vyjazdenej cesty v popredí, až po  priehľad do krajiny. Nechýbajú ani štafážové postavy v pozadí. Pri návšteve cisárskych apartmánov vo viedenskom Hofburgu môžete naraziť aj na malú olejovú skicu tohto diela, taktiež signovanú autorom.

Jana Luková

 

POUŽITÁ LITERATÚRA: WENINGER, Peter: Zum letzten Porträt des Kronprinzen Rudolf. In MATTL-WURM, Sylvia (red.): Rudolf: Ein Leben im Schatten von Mayerling. Wien : Historisches Museum der Stadt Wien, 1989, s. 90 – 93. Luková, Jana – Vyskupová, Martina: Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, 2017, s. 60 – 61.  

« previous
Piece of the month February 2018
ŽIL,1971, kombinovaná technika
Author: Juraj Meliš
next piece »
Piece of the month April 2018
Vietor
Author: Jaroslav KOČIŠ

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Curator: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Emoke Vargová
Curator: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Curator: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Curator: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Re – interpretácia
Author: Patrik Kovačovský
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.