Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

ŽIL,1971, kombinovaná technika | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Piece of the month february

Juraj Meliš

ŽIL,1971, kombinovaná technika


Juraj Meliš: Žil, 1971, kombinovaná technika, drevo, kov, 50x70x50 cm, inv, číslo D3 4. Prevedené do zbierok GMB v roku 2017.

 

   Nebude to teraz ani tak o diele mesiaca, ale skôr o zbierke. V rokoch 2011 až 2013 vtedajší riaditeľ Galérie Cypriána Majerníka Richard Gregor vybudoval pre túto galériu zbierku 84 umeleckých diel, prevažne z darov umelcov. Jej základnou ideou bolo prezentovať diela autorov vytvorených do piatich  rokov od ukončenia ich štúdií. Zoznam autorov je úctyhodný. Posúďte sami: Štefan Papčo, Pavlína Fichta Čierna, Rudolf Fila, Květoslava Fulierová, Vladimír Havrilla, Viktor Hulík, Július Koller, Stanislav Masár, Juraj Meliš, Svätopluk Mikyta, Marián Mudroch, Ivana Sláviková, Karol Weisslechner, Jana Želibská, Juraj Puchovský, Veronika Rónaiová, Pavla Sceranková, Peter Janáčik, Veronika Rónaiová, Peter Rónai, Dorota Sadovská, Eja Devečková, Filip Jurkovič, Igor Ondruš, Jiří Valoch. Ocitli sa tu takto diela z rôznych období, techník, tendencií, rôznych výtvarných prejavov, od klasickej kresby až po video art.  Richard Gregor si vyberal autorov, ktorí  po ukončení štúdií netápali, ale si vytvárali svoj špecifický výtvarný program. Vznikla takto i keď komornejšia, ale zaujímavo štrukturovaná zbierka.

    Po zrušení Galérie Cypriána Majerníka vyvstala komplikovaná otázka. Mestská časť Staré mesto už prakticky nemala reálne možnosti sa o zbierku kvalifikovane starať a ponúkla jej bezplatný prevod Galérii mesta Bratislavy. Na základe súhlasu autorov, Richarda Gregora, starostu a poslancov starého mesta, súhlasu ministerstva kultúry a právnych analýz bola koncom minulého roku zbierka kompletne prevedená do Galérie mesta Bratislavy, kde ju aj odsúhlasila Komisia na tvorbu zbierok GMB. Radi by sme ju teraz ukázali aj verejnosti a preto pripravujeme výstavu v termíne od 8. februára do 8. apríla v Pálffyho paláci v Galérii aktualít.

   Nechcel som preferovať nejaké dielo z tejto zbierky, tak som použil reprodukciu diela Juraja Meliša Žil, ktoré Richard Gregor vybral na pozvánku k tejto výstave. Priznám sa, že je to autor, ku ktorému som mal vždy mimoriadne blízko a ktorého tvorbu považujem za jeden z najoriginálnejších vkladov do rozvoja slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Už v roku 1970 vystavoval Prostredie 1 – Vidiecky dvor. Oproti pomerne tradične chápanému vzťahu k dedinskému prostrediu v slovenskom výtvarnom umení prichádzal s robustným, neuhladeným, neidealizovaným a neromantizujúcim vyjadrením vidieckeho prostredia, ktoré chápal ako Prostredie. Nezaprel sa v ňom ani duch jeho otca tesára.  Drevo nechával v  surovom stave, nespracúval ho stolárskym  a tobôž nie rezbárskym spôsobom, svoje diela sám často nazýval plebejskými.

O rok neskôr realizoval aj Prostredie II. – Les života. Ako jeden z prvých, ešte v čase umeleckého nezáujmu o ekologickú problematiku, vytvoril les so zvieratami a s pripevnenými terčami – ako objektmi ničenia i zabíjania – jeleňa či symbolickú sovu so slepeckou bielou palicou.

   Môžeme skonštatovať, že roky 1970 1971 patria k jedným z vrcholov jeho tvorby. O rok neskôr sa už zatvára jeho výstava práve v Galérii Cypriána Majerníka a na dlhé roky nemôže verejne prezentovať svoju sochársku tvorbu. Komorná inštalácia Žil patrí práve do tohto obdobia. Témou však nie je vidiecke prostredie, ale práve mestské, jeho život, kultúra, vytvára strohé nápisy ako Kino, Divadlá, Koncerty Výstava,  ako aktívny športovec nevynechá ani zápas Slovan – Dukla. Všetko je vo farbách našej vlajky, do dreva vyrezáva siluety ľudských postáv a na dolnú pravú stranu umiestňuje  malý krížik s nápisom Žil, ako skonštatovania pominuteľnosti našej existencie.  Opakujem však, v tomto prípade nie je podstatné toto dielo, ale celá kolekcia, ktorú sme s potešením prijali do zbierkového fondu Galérie mesta Bratislavy.

 

                                                                                              Ivan Jančár

« previous
Piece of the month January 2018
Diana a Actaeon
Author: Aegidius Sadeler II. (okolo 1570 – 1629) podľa Josepha Heintza (Heinza) st. (1564 – 1609)
next piece »
Piece of the month March 2018
Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa
Author: Tadeusz Ajdukiewicz

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Curator: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: František Bílek, Alfons Mucha
Curator: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Curator: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.