Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Vietor | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Piece of the month april

Jaroslav KOČIŠ

Vietor


Jaroslav KOČIŠ

(1933, Veselí nad Moravou, ČR – 1990, Bratislava)

 

Vietor

1964

B 1737, drevo, v.: 50 cm, neznačené

Proveniencia: Dielo Vietor sa dostalo do zbierok GMB v roku 1998 kúpou.

Dielo je prezentované v stálej expozícii s názvom fenomény v Pálffyho paláci.

 

Jaroslav Kočiš študoval v  rokoch 1955 – 1961 na VŠVU v Bratislave u prof. J. Kostku.

V rokoch 1961 – 1965 sa v rámci Konfrontácií uskutočnilo päť výstav, ktoré deklarovali nový prístup a tendenciu nefiguratívneho umenia s charakteristickou polohou informelu. Ako pravidelný účastník týchto výstav Kočiš rozširuje svoju sochársku tvorbu o štrukturálnu maľbu a grafiku, ako aj o asamblážové objekty. Od samého začiatku hľadá nielen nový spôsob formovania vzťahu a hmoty, ale aj nový výraz, ktorý by zdôrazňoval totemickú podstatu sochy (Totem, 1966). V súlade s tým dáva priestor spontánnosti a inštinktu a sile mágie vo výraze. Vďaka tejto elementárnej energii sa posilňuje pôsobivosť diel. Zameriava sa na kombinovanie prírodných materiálov, predovšetkým na používania dreva a kovu, v asamblážových objektoch živice, textilu a pod. Vrstvením materiálov docieľuje reliéfnu štruktúru diel skrývajúcu viaceré tušené významy. V drevených sochách perforáciou a prepaľovaním podčiarkuje charakter mágie. Pracuje s elementárnymi formami vyvolávajúcimi pocit archaickosti. Jeho sochy zároveň slúžia na uchovávanie spomienok, hodnôt ľudskej kultúry (Schránka, 1965) a sú tvorené aj ako novodobé zdroje modlitby (Oltáre, Organy, 1966). Kočišove štrukturálne obrazy a reliéfy tiež fixujú rôzne spomienky a predstavy, ktorých bohato rozvrstvený povrch sa stáva archeologickým náleziskom autorových subjektívnych pocitov (Osihotenosť, Nálezisko, Možné cesty, 1964). Práce z cyklu Metamorfózy boli vytvorené ako organické plastiky zachytávajúce proces vzniku a zániku, premeny života a podôb človeka. V 70. rokoch realizuje celý rad monumentálnych plastík pre architektúru. V 80. rokoch sa vracia k vlastným začiatkom, ale jeho tvorba sa uzatvára bez výraznejších zmien.

Dielo Vietor je ťažiskovým dielom autorovho vrcholného tvorivého obdobia v 60. rokoch. Z rôznych kúskov dreva poskladaný a časom ohlodaný tvar stojí vo svojej vetrom ošľahanej majestátnosti ako totem. Náznak zvieracej lebky umocňuje návrat do historických hlbín prvopočiatočných štádií vzniku ľudskej kultúry. Môže však vyjadrovať aj slobodu ducha zvieraťa s vlasmi vejúcimi vo vetre. Prirodzenosť a inštinkt ako dôležité hodnoty daného obdobia sú základnými sprievodnými charakteristikami Kočišovej tvorby.

 

Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka zbierky maľby a sochy 20. a 21. storočia

 

Literatúra: LOVIŠKOVÁ, D. – ŠEVEČEK, L.: České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia. [Kat. výst.] GMAB, Trenčín 2008, s. 121; ZUBAĽ, R.: Jaroslav Kočiš. Konfrontácie (obrazy, reliéfy, plastiky). [Kat. výst.] Galéria Linea, Bratislava 2002; BACHRATÝ, B.: Jaroslav Kočiš. Výber z tvorby. [Kat. výst.] ZSVU, Bratislava 1988.

 

 

« previous
Piece of the month March 2018
Jazdecký portrét korunného princa – arcivojvodu Rudolfa
Author: Tadeusz Ajdukiewicz
next piece »
Piece of the month May 2018
A millitari parade in Pressburg 1841
Author: Antal József Strohmayer

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / External Exhibition
Curators: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Author: Johann Jacob Matern di Cilano
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.