Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Koláž a maľba | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Exhibition

Koláž a maľba

Authors: Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík
Mirbach Palace (show Contact)
25. 1. 2018 - 1. 4. 2018
Curator: Eva Trojanová

Vojtech Kolenčík /1955 Nitra / študoval na VŠVU v Bratislave /1974-1980/ na Oddelení grafiky a knižnej tvorby. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, ilustrácii a grafickému dizajnu. Pedagogicky pôsobí ako docent na VŠVU v Bratislave.

Ťažiskom výstavy je výber z maliarskej tvorby posledného obdobia, v ktorom Kolenčíkova tvorba prezentuje previazanosť vzťahu medzi expresívnou a geometrickou abstrakciou. Bohato vrstvená maľba presvedčivo pracuje so základnými informelovými postupmi, najmä plastickými pieskovými štruktúrami. Monochrómnu farebnosť smerujúcu k bohatej škále sivých, príp. červených tónov zvýrazňujú svetelné reflexy kameninovej drte. Zdôrazňuje tým iracionálnosť obrazového sveta a relatívnosť vzdialenosti medzi „tu“ a „tam“. Kombinácia diferencovaných prvkov jazyka abstrakcie a spôsob jeho výtvarnej interpretácie je ojedinelým príspevkom Vojtecha Kolenčíka k súčasnej maľbe. 

 

Tamara Kolenčíková /1955 Bratislava/ študovala na VŠVU v Bratislave na Oddelení skla v architektúre. Najprv sa venovala tvorbe sklených šperkov, grafike a ilustrácii, v súčasnosti sa venuje najmä maľbe a kresbe. Od roku 2002 pôsobila ako pedagóg na viacerých stredných odborných školách /SŠUP, Škola pre sluchovo postihnutých, Základná umelecká škola/.

V Bratislave sa predstavuje výberom z novšej tvorby po dlhšom období. Jej pôvodná grafická tvorba mala geometrický charakter s delikátnou farebnosťou. Súčasný výtvarný jazyk nadväzuje na tieto východiská, pričom ho technicky inovuje o princíp koláže. Pritom však používa nielen útržky papieroviny /novíny, notové záznamy, kartón.../, ale aj nájdené predmety rôzneho druhu z textilu, plastov, šúpolia, slamy, skla...Obrazové kompozície svojím charakterom smerujú k asambláži. Spájanie geometrickej formy, charakteristickej, či už jasnejšej, alebo tlmenej farebnosti s vkladanými materiálmi je originálnym zhodnotením koláže v tvorbe Tamary Kolenčíkovej.     

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Tamara Kolenčíková, Vojtech Kolenčík

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Curator: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Emoke Vargová
Curator: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Curator: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Curator: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Re – interpretácia
Author: Patrik Kovačovský
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.