Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Don Quijote | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava  celebrated its 50th anniversary in 2011.

Exhibition

Don Quijote

Pálffy Palace (show Contact)
8. 6. 2017 - 1. 10. 2017
Curator: Zsófia Kiss-Szemán

„Když Bůh opouštěl místo, odkud řídil univerzum a jeho řád hodnot, odkud odděloval dobré od zlého a dodával smysl každé věci, don Quijote vyšel z domova a nebyl s to poznat svět. Za nepřítomnosti nejvyššího Soudce se totiž svět náhle objevil v celé své zrádné mnohoznačnosti; jediná boží Pravda se rozpadla na sta relativních pravd, o které se lidé podíleli. Takto se narodil Novověk a s ním román, jeho obraz a model.“                                                           

Milan Kundera

 

Postava Dona Quijota z románu Miguela de Cervantesa Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha bola známa už od svojho vzniku v roku 1605 a celé stáročia sa k nej vracali nielen španielski umelci, spisovatelia a filozofi, ale aj významní predstavitelia európskej kultúry.

     Počas štyroch storočí, ktoré uplynuli od vydania Cervantesovho románu, v ňom niektorí videli racionalistickú kritiku zmäteného idealizmu, iní zas jeho chválu. V obidvoch prípadoch hľadali morálne stanovisko, zatiaľ čo román ponúka v základe ďalšie a ďalšie otázky. Podobne ako v prvých európskych románoch, ktoré popisovali putovanie svetom a jeho poznávanie prostredníctvom bezprostredných skúseností, respektíve fantázie, sa najdôležitejšia javí samotná cesta. Na širokej škále sa preto pohybovali aj rôzne obrazové interpretácie.

     Ikonografický vývin postáv a scén Cervantesovho románu sa formoval od jeho vydania v 17. storočí. Už v prvých prekladoch sa objavovali „ilustrácie“, prípadne sa jednotlivé výjavy vydávali ako samostatné listy. Aj na základe týchto ilustrácií sa menili interpretácie románu, respektíve ilustrácie sa menili podľa rôznych interpretácií. Týka sa to jednak fyziognómie postáv (napr. postavu Sancha Panzu v textoch nenájdeme ako tučniaka s okrúhlou hlavou, ale jeho výzor, tak ako ho poznáme dnes, sa ustálil podľa mena – panza znamená bachor), a jednak posunu interpretácie, napríklad smerom k hrdinovmu „bláznovstvu“ alebo naopak zmúdreniu na základe skúseností. Medzi najznámejších autorov z minulých storočí patrí Francisco Goya (1746 – 1828),  Gustave Doré (1832 – 1883) a Honoré Daumier (1808 – 1879).

 

     Výstava prezentuje výber diel autorov ilustrátorskej a voľnej tvorby, ktoré vznikli na Slovensku v 20. a 21. storočí: Cyprián Majerník (1909 – 1945), František Kudláč (1909 – 1990), Koloman Sokol (1902 – 2003), Július Szabó (1907 – 1972), Fraňo Štefunko (1903 – 1974), Július Jakoby (1903 – 1985), Martin Martinček (1913 – 2004), Vincent Hložník (1919 – 1997), Oskár Čepan (1925 – 1992), Ján Ilavský (1924 – 2004), Bohumír Prihel (1926 – 1990), Ľubomír Kellenberger (1921 – 1971) a Albín Brunovský (1935 – 1997), Zoltán Nagy (*1961) a ďalší.

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Curator: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 30. 9. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Peter Roller
Curator: Ivan Jančár
28. 6. 2018 - 2. 9. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Oskár Ember
Curator: Zsófia Kiss-Szemán
21. 6. 2018 - 19. 8. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Monika Pascoe Mikyšková
Curator: Ruth Peterová
19. 6. 2018 - 23. 9. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Rudolf Sikora
Curators: Katarína Bajcurová, Rudolf Sikora
3. 5. 2018 - 29. 7. 2018
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Mešťanosta Prešporka Heinrich Justi
Author: Kornel Spányik (1858 – 1943)
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.